• We bieden hulp aan familie, mantelzorgers en vrijwilligers, evenals aan professionals in de zorg.

  • Onze trajectbegeleiders en casemanagers helpen u verder.

Bijdrage voor een Casemanager/trajectbegeleider Dementie

De Casemanager/trajectbegeleider Dementie wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt binnen de vergoeding van de wijkverpleging. U betaalt dus geen eigen bijdrage. Om begeleiding in uw omgeving te starten is alleen een ‘vermoeden van dementie’ nodig. De Casemanager/trajectbegeleider Dementie werkt vanuit een vaste huisartspraktijk en stemt altijd met de huisarts af wanneer de begeleiding start. Vanaf het moment dat er een indicatie is voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ), wordt de casemanager/trajectbegeleider daaruit vergoed. U betaalt dan de (lage of hoge) eigen bijdrage voor de WLZ. Uw casemanager/trajectbegeleider kan u hierover informeren.