We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.

Training ‘Omgaan met dementie voor vrijwilligers’

Punt Welzijn organiseert in samenwerking met Hulp bij Dementie en METggz de gratis training ‘Omgaan met dementie’. De training bestaat uit 4 dagdelen in september en oktober en is bedoeld voor (toekomstige) vrijwilligers die betrokken zijn bij personen met de ziekte dementie, zoals dementiemaatjes.

In de training leer je meer over de verschillende vormen van dementie en hoe je om kunt gaan met mensen met deze ziekte. Ook wordt er ingegaan op de rol van mantelzorgers en de invloed die dementie op hun leven kan hebben.

Maatje worden voor iemand met dementie?
Als maatje van iemand met de ziekte dementie (in een beginstadium) ben je er voor deze persoon, maar bied je ook de mantelzorger even een adempauze. In overleg bepaal je wat jullie gaan doen. Zo kun je samen gaan wandelen, een spelletje doen of ben je soms gewoon aanwezig. Als dementiemaatje word je vrijwilliger bij Punt Welzijn. Na de aanmelding gaan wij op zoek naar een geschikte koppeling. De cursus zorgt dat je goed toegerust bent op je vrijwilligerswerk. Daarnaast kun je rekenen op ondersteuning vanuit Punt Welzijn en Hulp bij Dementie.

Een dementiemaatje aan het woord: “Als vrijwilliger ben je vrij om invulling aan je taak te geven afhankelijk van de situatie. Doordat wij als maatje een band met de mantelzorgers opbouwen kunnen zij hun hart luchten en krijgen ze even tijd voor zichzelf.
Het is een zeer zinvolle besteding die niet alleen anderen blij maakt maar ook jezelf. Doen!”.

De training vindt plaats op 24 september, 1 oktober, 8 oktober en 15 oktober. Telkens van 14.30 tot 16.30 uur in het Keenter Hart, St. Jozefkerkplein 3 in Weert. Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Kijk op www.puntwelzijn.nl onder ‘activiteiten’. Ook kun je bellen naar 0495-697900 of een email sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


Welkom op de openingspagina van Hulp bij Dementie Midden-Limburg.
HBD flyer middenlimburg

Met deze site willen we u graag nader informeren over het project Hulp bij Dementie in Midden-Limburg dat sinds 2010 in deze regio actief is. De landelijke politiek (ministerie van WVS) wil dat Zorgorganisaties binnen een regio ketenzorg voor dementerende mensen ontwikkelt. Hiermee beoogt men de zorg en begeleiding voor demente mensen en de mantelzorgers optimaal te professionaliseren.

De Zorgorganisaties in deze regio zoals de Thuiszorg, verpleeghuizen, ziekenhuizen, Ggz, en welzijnsorganisaties werken nauw met elkaar samen en stemmen de benodigde zorg voor de dementerende cliënt op elkaar af. Ook contacten met de Gemeenten zijn hierbij van belang (WMO).

Het algemene doel van het Project Hulp bij Dementie is om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan dementerende cliënten en mantelzorgers te bieden waardoor de persoon met dementie (indien gewenst) zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen met een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven. Ook ondersteuning bij activiteiten en sociale contacten wordt hierin meegenomen. Begeleiding en ondersteuning zijn nadrukkelijk ook gericht op de partner, familie en andere betrokkenen. Uitgangspunt hierin zijn de persoonlijke wensen en behoeften van de dementerende cliënt en mantelzorger(s): U als cliënt of mantelzorger hebt de belangrijkste stem in dit traject, u bepaalt wat u wel of niet wilt.

Al bij de eerste signalen van een ‘niet pluisgevoel’ en verdenking van dementie kan de huisarts direct een casemanager inschakelen. Vanwege de onafhankelijke positie van de casemanagers is geen nadere overleg met een of meerdere zorgorganisaties nodig. Door deze werkwijze kan de casemanager de cliënt en mantelzorgers vanaf een pril stadium ondersteunen.

De inzet van een casemanager gebeurt altijd op verwijzing van de huisarts waar men nauw mee samenwerkt. Ook de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk is bij dit proces betrokken. Het terrein waarover de huisarts regie moet voeren is zo breed en complex dat een huisarts onmogelijk alle aspecten zelf goed in beeld kan hebben. Dit betekent dat een belangrijk deel van deze regiefunctie overgedragen wordt aan een casemanager. De casemanager richt zich op zorg- en welzijnsaspecten. De huisarts richt zich op het medische deel.
Daarbij heeft de casemanager intensief contact met andere betrokken zorgverleners en waar nodig kan de casemanager een beroep doen op een specialist ouderengeneeskunde (arts) of een psycholoog.
Echter, de huisarts blijft te allen tijde de medische eindverantwoordelijkheid houden over de dementerende cliënt zolang deze in de thuissituatie woonachtig is.

De casemanagers die in dienst zijn van dit project functioneren als ‘de spin in het web’: Zij coördineren en regisseren de totale zorg voor en rondom de dementerende cliënt. Het zijn professionals met een HBO+opleiding en zijn deskundig op het gebied van dementie, de gevolgen van deze ziekte en de daarbij behorende behandel, begeleiding- en zorgmogelijkheden. Zij zijn voor u het vaste aanspreekpunt, waardoor continuïteit over een langere periode is gewaarborgd.

inloggenbl