We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol van de klinisch geriater, neuroloog en geestelijke gezondheidszorg
Vanuit Zuyderland MC en Zuyderland GGZ wordt bij cognitieve stoornissen en geronto-psychiatrie samengewerkt vanuit het Expertisecentrum Ouderenzorg. Binnen het EOZ is een multidisciplinaire samenwerking standaard. Dat betreft in ieder geval de inzet van de klinisch geriater, geriatrisch verpleegkundig specialist klinsch psycholoog en sociaal geriater. Bij een aantal problemen wordt ook onderzoek door de neuroloog ingepland.
 
Onderzoek wordt normaal in een keer tijdens een dagscreening in het ziekenhuis afgerond. In bijzondere gevallen kan ook onderzoek in de thuissituatie plaatsvinden. De communicatie over verwijzing, bezoek aan het EOZ en rapportage wordt goed kortgesloten met de huisarts.

inloggenbl