We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol DOC team
Vanuit het DOC adviseren professionals uit de regio bij vragen op het gebied van (vroeg)Diagnostiek, Onderzoek in de thuissituatie en het met een zorgplan starten van Casemanagement.
Ook worden via het DOC regionale ontwikkelingen kortgesloten en relevante gegevens uitgewisseld.

Op dit moment zijn er twee DOC teams:
  • Het DOC Echt-Susteren is in samenwerking met Midden-Limburg opgezet en adviseert voor onze regio voor de cliënten die worden ingebracht door de casemanager, die werkt in de kern van Echt, Susteren en Nieuwstadt.
  • Het DOC Westelijke Mijnstreek adviseert en begeleid alle zorg rond cliënten van de overige casemanagers, werkzaam voor Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek
inloggenbl