We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hulp bij Dementie heeft zich tot doel gesteld de zorg en de dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren middels de inzet van gespecialiseerde vrijwilligers. Deze worden apart geworven en krijgen een scholing. In het cursusaanbod wordt kennis gemaakt met verschillende vormen van dementie. Er wordt ingegaan op wat er in de hersenen gebeurt en hoe je omgaat met mensen met aan dementie. Ook wordt er aandacht besteed aan de rol van mantelzorgers en de invloed die dementie op hun leven kan hebben.

Een vrijwilliger komt bij de dementerende thuis en biedt ondersteuning, dient als 'praatpaal' voor de mantelzorger, kan tijdelijk zorgtaken overnemen (aanwezigheidshulp) en kan adviseren over de dingen van alle dag. Hij of zij ziet signalen, die anders niet opgemerkt worden. De vrijwilliger wordt altijd door de casemanager geintroduceerd en kan bij vragen of begeleiding een beroep doen op de casemanager.

Dementievrijwilliger worden
De vraag naar vrijwilligers in de zorg neemt elk jaar toe. Daarom is het belangrijk om continu vrijwilligers te werven en te scholen. In de Westelijke Mijnstreek wordt samengewerkt met Streekzorg en Partners in Welzijn.

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met Hulp bij Dementie Westelijke Mijnstreek (zie Contact)
inloggenbl