We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol casemanager
De trajectbegeleider is de “spin in het web” bij Hulp bij Dementie. Eerder een organisator dan uitvoerder en zal de cliënt en mantelzorgers, evenals de eventuele overige betrokken hulpverleners, actief organiseren en begeleiden. De trajectbegeleider wordt één vast aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers. De trajectbegeleider begeleidt, stemt af en bemiddelt, coördineert en bewaakt, evalueert en adviseert (lees meer taken trajectbegeleider). De huisarts kan de hulp inroepen van het DOC, waarbinnen Diagnose, Onderzoek en Casemanagement worden begeleid. De casemanager heeft hierin een belangrijke bewakende/signalerende rol.
inloggenbl