We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
De huisarts is de toegangspoort voor Hulp bij Dementie. Telkens moeten antwoorden gevonden worden op uw vragen en behoeften. Vragen die kunnen gaan over zorg, materiële kwesties, zingeving, wonen en veiligheid. Hulp bij dementie voorziet er in dat alle relevante gebieden voordurend aandacht krijgen.

Professionals spelen een belangrijke rol bij Hulp bij Dementie.
inloggenbl