We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hulp bij Dementie is voortgekomen uit het Landelijk Dementieprogramma dat deel uit maakt van 'Zorg voor beter' een initiatief van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Een samenwerkingsproject van Vilans, CBO (kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg) en Alzheimer Nederland. Samen met 13 andere regio's heeft regio Noord-Limburg meegedaan in tranche 5. Er werd een projectstructuur opgezet bestaande uit drie werkgroepen. iedere werkgroep heeft zich geoncentreerd op een van de speerpunten van het verbeterplan. De samenhang van de activiteiten werd bewaakt door een projectgroep. Bestuurlijk werd het LDP gestuurd / afgedekt door een Stuurgroep die bestond uit (vertegenwoordigers namens) bestuurders van de participerende organisaties.

Het Dementieprogramma is het resultaat van het eerste halfjaar van het LDP Noord-Limburg. Het programma beschrijft hoe de zorg en dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers beter afgestemd en genormeerd worden en daardoor een betere kwaliteit geboden wordt. Het Dementieprogramma is geen beschrijving van de werkelijkheid. In het Dementieprogramma is vastgelegd hoe alle participanten aan het LDP gezamenlijk de zorg willen verbeteren. Het Dementieprogramma is de leidraad voor het inrichten van de ketenzorg. Op basis van de opgedane ervaringen zal het Dementieprogramma verder worden aangepast en ontwikkeld. Het Dementieprogramma gaat verder onder de naam Hulp bij Dementie.
inloggenbl