We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Nog een doel dat Hulp bij Dementie zich stelt is meer bekendheid geven aan dementie en alles wat hier mee te maken heeft. Dementie wordt vaak (te) laat onderkend (lees meer bij hoe herkennen?). En dat is meer dan jammer. Hoe vreselijk de boodschap ook is, het benoemen van de ziekte helpt. Het helpt omdat het een eind maakt aan een periode van onzekerheid. Er kan gezocht worden naar de juiste vormen van hulp. Er kan ondersteuning geboden worden én er kan vooruit gekeken worden. Het helpt ook omdat duidelijk is dat je partner of je ouder 'ziek is'.

Je kunt dan begrijpen dat eventueel agressief gedrag niet tegen jou als persoon is gericht. Dat het ook geen zin heeft om boos te worden als hij of zij een afspraak vergeten is. Weten wat er aan de hand is, helpt om er mee om te kunnen gaan. Het alleen daarom belangrijk dat zo vroeg mogelijk een juiste diagnose (lees meer diagnosestelling) wordt gesteld.
inloggenbl