We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol trajectbegeleider
De trajectbegeleider is in “spin in het web” bij Hulp bij dementie. Eerder een organisator dan uitvoerder en zal de cliënt en mantelzorgers, evenals de eventuele overige betrokken hulpverleners, actief organiseren en begeleiden. De trajectbegeleider wordt één vast aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers. De trajectbegeleider begeleidt, stemt af en bemiddelt, coördineert en bewaakt, evalueert en adviseert (lees meer taken trajectbegeleider). De huisarts kan de hulp inroepen van het Diagnose Expertise Centrum het DEC. De trajectbegeleider heeft hierin een belangrijke bewakende / signalerende rol. Wanneer in deze notitie het begrip ‘zorg’ gebruikt wordt, moet dit dus breed worden opgepakt.
inloggenbl