We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol Diagnose Expertise Centrum
In het DEC komen de expertise van de participanten van Hulp bij dementie samen ter beschikking van de cliënt. Er zijn op dit moment drie DEC-Teams beschikbaar. Een in de regio Peel&Maas, een in de regio Venray en een in de regio Venlo.

Naar het DEC wordt verwezen in het geval dat:
  • Er behoefte is aan specialistisch onderzoek;
  • Naast de cognitieve stoornissen er ook begeleidingsvragen (van mantelzorgers) zijn;
  • Begeleiding noodzakelijk is (weerstand) ten aanzien van het stellen van een diagnose.
Typerend aan het multidisciplinair onderzoek vanuit het DEC is dat het onderzoek in de thuissituatie plaatsvindt en dat naast onderzoek ook begeleiding geboden wordt. Het gaat hier om begeleiding als vorm van behandeling. Daarmee onderscheidt deze geleiding zich van de begeleiding geboden door de trajectbegeleider die gericht is op organiseren / coördineren.

Zowel in de Geheugenpoli als in het DEC wordt conform de CBO richtlijnen gewerkt. In alle situaties krijgt de huisarts in de 7e week na verwijzing, nadat de diagnose en behandelplan besproken zijn met de cliënt, een diagnose met een behandelplan / zorgplan. In het behandelplan / zorgplan is genoteerd wie de trajectbegeleider is/wordt. Indien vanuit het DEC dementie geconstateerd wordt dat aanvullend onderzoek door een geheugenpoli nodig is, dan wordt daar naar doorverwezen. De kracht van de dementieketen is dat alle schakels gezamenlijk in staat zijn om een tijdige en volledige diagnose te stellen en een daarop gebaseerde behandeling aan te bieden.

Naast medische verwijsstromen bestaan er ook verwijsmogelijkheden naar diverse zorgvoorzieningen, activiteiten en voorzieningen voor bij voorbeeld dagopvang en eetpunten.
inloggenbl