We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
De huisarts is de toegangspoort voor Hulp bij Dementie. Telkens moeten antwoorden gevonden worden op uw vragen en behoeften. Vragen die kunnen gaan over zorg, materiële kwesties, zingeving, wonen en veiligheid. Hulp bij Dementie voorziet er in dat alle relevante gebieden voordurend aandacht krijgen.

Rol huisarts

Zolang een cliënt, in dit geval de persoon bedoeld, geheel of gedeeltelijk thuis woont, is de huisarts de regisserende professional. Alle lijnen van behandeling, zorg en welzijn komen bij hem samen. Voor de cliënt is de huisarts aanspreekbaar als eindverantwoordelijk professional.

Het terrein waarover de huisarts regie moet voeren is dermate breed en complex dat een huisarts onmogelijk alle elementen zelf goed in beeld kan hebben. Dat betekent dat een belangrijk deel van de regiefunctie overgedragen wordt aan een trajectbegeleider. De huisarts concentreert zich op het medisch deel, de trajectbegeleider richt zich op zorg en welzijn. Zodoende ontstaat er een ‘regie-as’ van huisarts en trajectbegeleider.

De rol van de huisarts kan in specifieke woonsituaties geheel of gedeeltelijk overgenomen worden door een specialist ouderengeneeskunde. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van de rol van ‘medebehandelaar’. De hoofdbehandelaar is eind eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor het bieden van 24-uurs zorg.

Professionals spelen een belangrijke rol bij Hulp bij Dementie.
  • Lotgenotenavond voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers (regio Parkstad) 15-10-2018

    Lees meer...

inloggenbl