We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hier vindt u in een overzicht alle handige telefoonnummers op een rij:
  • Hulp bij Dementie Noord-Limburg Servicenummer 088 - 610 61 61
  • Alzheimer Nederland 030 - 656 75 11
  • Viecuri Medisch Centrum 077-302 02 22
  • Huisartsenpost Venlo 077 320 37 30
  • Lotgenotenavond voor jonge mensen met dementie en hun mantelzorgers (regio Parkstad) 15-10-2018

    Lees meer...

inloggenbl