We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol van de klinisch Geriater
De klinisch geriater maakt een afspraak met de cliënt voor een dagscreening in de geheugenkliniek. De dagscreening vindt plaats binnen 4 weken na aanmelding. De huisarts krijgt bericht van de datum waarop de screening plaats vindt. De casemanager kan u eventueel begeleiding voor, tijdens en na de screening.

De geheugenkliniek in het Laurentius ziekenhuis te Roermond en het St. Jans Gasthuis te Weert 
voor Midden-Limburg

De geheugenkliniek is opgezet voor ouderen met geheugenklachten zodanig dat de diagnose dementie wordt overwogen.
Tegenwoordig is het belangrijk zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen hierover, om een goed plan voor begeleiding en eventueel behandeling op te kunnen stellen.

Voor onderzoek op de geheugenkliniek is een verwijzing van de huisarts nodig. Het onderzoek vindt plaats tijdens een dagopname in het ziekenhuis in Roermond of Weert.
De klinisch geriater en de neuroloog verrichten een gedegen onderzoek. Daarnaast wordt bloed afgenomen en een scan van de hersenen gemaakt. Het geheugen wordt uitgebreid getest door de psycholoog en de ergotherapeut beoordeelt het praktisch handelen. Familie/begeleider heeft een gesprek met maatschappelijk werk.

Op deze manier wordt in korte tijd een goed beeld verkregen over de algehele gezondheid en het functioneren van de oudere met geheugenklachten en kan er een uitspraak worden gedaan over de oorzaak hiervan. In een vervolggesprek bespreekt de klinisch geriater alle uitslagen en geeft adviezen over begeleiding en eventueel behandeling met medicijnen, welke ook worden teruggekoppeld aan de verwijzer en betrokken casemanager.
inloggenbl