We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Goede dementiezorg is een zaak van velen: gemeenten, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, patiëntenorganisaties en zorgprofessionals. Al deze organisaties en instellingen moeten met elkaar samenwerken, ongeacht het belang van hun eigen organisatie, om nu en straks goed te zorgen voor mensen met dementie en hun mantelzorg.
Wat betekent dat voor mensen met dementie en hun mantelzorg?

Hulp bij dementie is erop gericht om mensen met dementie zo lang als mogelijk thuis te laten wonen op een manier die voor iedereen verantwoord en prettig is. Om dat waar te maken is het belangrijk dat mensen met dementie en hun mantelzorg de juiste zorg en ondersteuning krijgen. Zorg betekent hier niet alleen het verzorgen en behandelen, er is ook aandacht voor materiële kwesties, zingeving, wonen en veiligheid.
Daarin kunnen mensen met dementie en hun mantelzorg ondersteund worden door een zorgtrajectbegeleider.

Samen met een zorgtrajectbegeleider dementie bekijkt degene met dementie en de mantelzorg wat er nodig is in hun specifieke situatie. De zorgtrajectbegeleider kijkt vooral naar de gevolgen van de verschijnselen van de ziekte in het dagelijks leven en is er op gericht de zelfstandigheid en eigen regie van degene met dementie en de mantelzorg te ondersteunen en zoveel mogelijk te versterken. Zo kan de begeleiding zich richten op emotionele steun, een luisterend oor en/of het organiseren van hulp. Overzicht, veiligheid en het bieden van keuzemogelijkheden bij belangrijke veranderingen staan voorop.
De zorgtrajectbegeleider is vooral een organisator die mensen met dementie en hun mantelzorg, begeleidt en, zo nodig, ervoor zorgt dat hulp van andere betrokken hulpverleners goed op elkaar is afgestemd.

Meer informatie over hoe Hulp bij dementie in te schakelen vind u onder HULP
inloggenbl