We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hieronder alle participanten in Maastricht en Heuvelland
MUMC
Maastricht UMC+
: Het Maastricht Universitair Medisch Centrum + richt zich op preventie, gezondheidsherstel, - behoud en –bevordering. Kerntaken zijn – naast topklinische en topreferente patiëntenzorg – wetenschappelijk onderzoek en onderwijs/opleiding. Het Maastricht UMC+ kenmerkt zich daarbij door de multidisciplinaire en probleemgestuurde aanpak. Het Maastricht UMC+ beschikt over 715 bedden, circa 7000 medewerkers en 4000 studenten. Meer informatie op: www.mumc.nl

Envida zorgthuis:
Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan cliënten, vooral chronisch zieken en ouderen, in Zuid Limburg. Zij stellen de cliënt in staat om beter het leven te kunnen leiden dat hij wenst binnen de mogelijkheden die hij heeft. De cliënt voert zelf regie over en is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het leven dat hij leidt.
Envida biedt de volgende diensten: Service, Thuiszorg en Verzorgings- en Verpleeghuizen.
Service van Envida biedt een uitgebreid dienstenpakket op het gebied van wonen, zorg en welzijn, waarmee het leven thuis vergemakkelijkt wordt. Denk aan gezondheidstrainingen en bewegingsactiviteiten, kapper, klussendienst, computerlessen, boodschappen in huis.
Daarnaast biedt Envida Thuiszorg en kunt u er onder andere terecht voor: Huishoudelijke Hulp, Verzorging, (gespecialiseerde) Verpleging, Thuisbegeleiding, Uitleen van hulp- en verpleegartikelen. Tenslotte heeft Envida diverse verpleeghuizen, zorgcentra en woningen voor ouderen. Met 15 locaties worden verschillende diensten op maat aangeboden.
Alle vormen van zorg worden aan of dichtbij huis geboden. Envida is actief in de regio Maastricht-Heuvelland, in de Westelijke Mijnstreek en Parkstad.
Lees meer op: www.envida.nl
organogram campagne 
Stichting Mosae Zorggroep:
Mosae zorggroep is een stichting die vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorg-organisatie, met ruim 800 medewerkers en 300 vrijwilligers zorg bieden aan zo'n 2.500 ouderen. Mensen hebben mensen nodig. Die visie staat centraal binnen Mosae-zorggroep. Of het nu gaat om de klant, de mantelzorger, de medewerker of vrijwilliger. De klant bepaalt. Mosae speelt daarop in door zo veel mogelijk maatwerk te leveren. De locaties van Mosae liggen in verschillende buurten in Maastricht. Voor ieder wat wils. Met een eigen ambiance en een persoonlijke noot. De zorglocaties bieden, samen met Mosae Thuiszorg, een breed pakket aan zorgdiensten. Altijd dichtbij. Altijd betrokken. Met respect.
Lees meer op: www.mosaezorggroep.nl
 colour rgb riagg maastricht
Virenze
biedt hulp en ondersteuning aan mensen met psychische en psychiatrische problemen. Als erkende zorginstelling met meerdere vestigingen in Nederland bieden we ambulante geestelijke gezondheidszorg aan kinderen, jeugdigen, gezinnen, volwassenen en ouderen. Onze afdeling Ouderenzorg (65 jaar en ouder) behandelt een groot aantal hulpvragen waaronder: depressie, angst- en paniekstoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en stemmingsstoornissen. Voor meer informatie zie de rubriek 'ouderen' op www.virenze.nl
 logo Lionarons

 Lionarons-ggz biedt geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijdsgroepen, waaronder ambulante diagnostiek en ondersteuning en begeleiding aan mensen met dementie, waarbij de problmatiek complex is. Voor meer informatie zie: www.lionarons-ggz.nl

 

 an rgb 0300dpi zwart Stichting Alzheimer Nederland, afdeling Heuvelland: Alzheimer Nederland zet zich al bijna 25 jaar in voor mensen met dementie. Wij willen met ons werk bijdragen aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Alzheimer Nederland is zowel een fonds als een patiëntenbelangenorganisatie. Dit betekent dat wij opkomen voor de belangen van mensen met dementie en als fondsenwerver geld inzamelen. De regionale afdeling zet zich in voor de de regio Maastricht en Heuvelland met de ondersteuning van de landelijke activiteiten en organisatie van regionale bijeenkomsten, informatieverstrekking en scholing. Lees meer over de afdeling Heuvelland van Alzheimer Nederland op:
http://www.alzheimer-nederland.nl/hulp-en-advies/regionale-afdelingen/afdeling-heuvelland.aspx
 zio
Zorg in Ontwikkeling:
De huisarts is de spil in de Nederlandse gezondheidszorg. Hij geniet veel vertrouwen bij de patiënt en levert als 'poortwachter' een grote bijdrage aan de effectiviteit van de zorg. ZIO (Zorg in Ontwikkeling) voorheen stichting RHZ Heuvelland – is een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en omgeving (Heuvelland). ZIO staat voor optimale kwaliteit van zorg en bereikt dit mede door de eerstelijns zorgaanbieder in zijn of haar praktijk adequaat te ondersteunen. Bij ZIO zijn aangesloten huisartsen uit Maastricht en Heuvelland verenigd in de vereniging RHZ en de fysiotherapeuten uit Maastricht en Heuvelland zijn aangesloten bij stichting Fy'net. Lees voor meer informatie: www.zio.nl
 logo Platform Mantelzorg Limburg Huis voor de Zorg, Platform Mantelzorg Limburg: Het huis voor de zorg is een onafhankelijke organisatie, die zich inzet voor de belangen van (potentiële) zorgvragers in Limburg. De inzet is altijd gericht op het vergroten van de 'verantwoordelijkheid en zeggenschap' van gebruikers van zorg. Door de toenemende vergrijzing, de veranderende zorgwetten en de actievere rol van de burger kwam de mantelzorg de afgelopen jaren steeds meer in beeld. Platform Mantelzorg Limburg houdt zich specifiek bezig met collectieve belangenbehartiging. Platform Mantelzorg Limburg zet zich in om de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen en de betrokkenheid bij en invloed op de totstandkoming van beleid te vergroten.
Voor meer informatie: http://www.platformmantelzorglimburg.nl
logosteunpuntmantelzorg  Steunpunt Mantelzorg Zuidelijk Zuid-Limburg: Steunpunt mantelzorg is de organisatie waar mantelzorgers terecht kunnen voor ondersteuning op diverse gebieden, zodat zij de zorgtaken kunnen vervullen en volhouden, in combinatie met goede zorg voor henzelf en de uitvoering van andere levenstaken. Op de site van het steunpunt kunt u meer lezen over hun diensten. Lees voor meer informatie: www.voormantelzorgers.nl
SGL logo FC 
SGL:
SGL ondersteunt, begeleidt en verzorgt cliënten met uiteenlopende aandoeningen op het gebied van dagbesteding, begeleiding thuis en wonen. Meer dan 70% van de cliënten heeft een niet aangeboren hersenletsel (NAH), bijvoorbeeld naar aanleiding van een beroerte (CVA), tumor, hartstilstand, ongeval, ziekte van Huntington of dementie. Ook is SGL er voor mensen waarbij, naast NAH, sprake is van gedragsproblematiek of psychiatrische problematiek. Mensen die slechtziend, slechthorend, doof of blind zijn kunnen bij SGL terecht. Op het gebied van lichamelijke beperkingen kun u denken aan spierziekten, Multiple Sclerose, ziekte van Parkinson, reuma, hartklachten of een dwarslaesie.Lees voor meer informatie: www.sgl-zorg.nl
 sevagramlogo
Sevagram:
Sevagram is een innovatieve en maatschappelijk betrokken zorgorganisatie die tal van diensten voor zorg, welzijn en wonnen, voornamelijk aan ouderen in Parkstad en Heuvelland aanbiedt. Op 20 locaties wordt wonen gecombineerd met zorg, begeleiding en eventuele behandeling. Ook biedt Sevagram zorg en welzijnsdiensten bij cliënten thuis aan, waardoor zij langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. Daarnaast verhuurt Sevagram seniorenwoningen in de directe omgeving van haar zorgcentra. Lees voor meer informatie: www.sevagram.nl
logo-cicero 
Cicero:
Cicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Op de website van Cicero treft u informatie aan over de wijze waarop Cicero Zorggroep u van dienst kan zijn. "Het dichts bij huis", dat is het motto van de Cicero-zorggroep en dat dragen ze uit. Cicero komt naar u toe om zorg en diensten te verlenen, wanneer u nog thuis woont. Wanneer dat niet meer kan heeft Cicero Zorggroep óók een oplossing voor al uw zorgvragen. Lees voor meer informatie: www.cicerozorggroep.nl
thuiszorggrootlimburg 
Thuiszorg Groot Limburg:
Thuiszorg Groot Limburg werkt cliëntgericht in de wijk, met kleine vaste teams. Ze bieden: Hulp bij het huishouden • Verzorging • Verpleging • Begeleiding • 24-uurs zorg • Nachtzorg • Maaltijdvoorziening • Hulpmiddelen. Lees voor meer informatie: www.thuiszorggrootlimburg.nl
 logoprivazorg
Privazorg Maastricht en omstreken:
PrivaZorg Maastricht e.o. heeft zich ten doel gesteld thuiszorg te bieden op een wijze die de zelfstandigheid en de privacy van de zorgvrager volledig recht doet. Dat betekent dat de cliënt zelf beslist wanneer en door wie de zorg geleverd wordt. De daadwerkelijke zorg wordt geleverd door zelfstandige zorgverleners. Hierdoor wordt een grote mate van flexibiliteit verkregen. Priva zorg levert: • persoonlijke verzorging • Verpleging • Nachtzorg • 24-uurszorg • vakantiezorg. Lees voor meer informatie: www.privazorg-maastricht.nl

logo-gemeente-maastricht
623 gemeente gulpen wittem 1 l
           gemeente-meerssen                logo-gemeente-eijsden-margraten
logo valkenburg logo-gemeente-vaals
   
inloggenbl