We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Maakt u zich zorgen over vergeetachtigheid bij u zelf, uw partner, uw ouder(s) of andere naaste? Neem dan contact op met uw huisarts. De huisarts kan u doorverwijzen naar Hulp bij dementie.

Het is aan de huisarts te beoordelen of vermoedens op dementie zodanig zijn dat diagnostiek noodzakelijk is. De huisarts kan besluiten zelf diagnostiek uit te voeren of direct door te verwijzen.

Zolang een iemand met dementie nog thuis woont, is de huisarts de regisserende professional. Alle lijnen van behandeling, zorg en welzijn komen bij hem/haar samen. De huisarts is voor degene met dementie aanspreekbaar als eindverantwoordelijke professional.

Wanneer de huisarts, met instemming van de cliënt en/of zijn/haar mantelzorg een zorgtrajectbegeleider inschakelt, blijft hij verantwoordelijk. De huisarts kan zich met name concentreren op het medische deel en hij kan de regie over de zorg en welzijn neerleggen bij de zorgtrajectbegeleider.

De rol van de huisarts kan in specifieke woonsituaties geheel of gedeeltelijk overgenomen worden door een specialist ouderengeneeskunde. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van de rol van 'medebehandelaar'. De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor het bieden van 24-uurs zorg.
inloggenbl