We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
  • De casemanager is een vast aanspreekpunt voor de mens met dementie en zijn/haar naaste (mantelzorg).
  • De casemanager bij de eerste niet-pluis signalen en verdenking van dementie door de huisarts worden ingezet.
  • De casemanager helpt bij het regelen van een diagnose, een indicatie, zorg of andere ondersteuningsmogelijkheden.
  • De casemanager heeft specifieke kennis in het omgaan met dementie en herkent daarmee weerstand of hulpweigering, reacties die bij dementie vaak voorkomen.
  • De casemanager kan u handvatten bieden hoe u als mantelzorg het best om kan gaan met uw naaste met dementie.
  • Naast vaste bezoek momenten is de casemanager telefonisch en op aanvraag beschikbaar voor hulp, ondersteuning en advies.
inloggenbl