We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hieronder vind u handige telefoonnummers:
  • Hulp bij dementie Maastricht Heuvelland: 06-83045556
  • Alzheimer Nederland: 030-6567511
  • Huisartsenpost Maastricht Heuvelland: 043-3877777
  • Maastricht UMC+: 043-3876543
  • DOC-PG/Geheugenpoli: 043-38717100
  • Metggz Maastrichtt: 043-3299699
  • Lionarons: 045-5600224
inloggenbl