We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.

VieCuri organiseert Dialogen rondom Dementie 'Een (on)bezorgde oude dag'
VieCuri Medisch Centrum organiseert twee keer per jaar de bijeenkomst Dialogen rondom Dementie. De volgende dialoog vindt plaats op maandag 21 januari. Sprekers deze avond zijn Shirani Dragstra en Liset Daemen.
Volgens verwachtingen van TNO zal in 2030 het aantal mensen met de diagnose dementie in de regio Noord- en Midden-Limburg verdubbeld zijn. Om professionals in de zorg, mantelzorgers en overige geïnteresseerden handvaten te bieden in de zorg van dementerenden, organiseert VieCuri op 21 januari weer een nieuwe dialoog. Dit keer staat het thema  ‘Dementie en ouderenmishandeling’ centraal. Beide sprekers hebben veel ervaring op dit gebied.

Sprekers

Het thema zal worden ingevuld door Shirani Dragstra en Liset Daemen. Shirani Dragstra is projectmedewerker bij Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) en aandachtfunctionaris van het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord- en Midden Limburg. Liset Daemen werkt bij de afdeling vrouwenopvang van de Mutsaersstichting en de frontoffice van het Steunpunt Huiselijk Geweld Noord- en Midden Limburg. De sprekers gaan in op drie onderwerpen: algemeen huiselijk geweld, ouderenmishandeling in het algemeen en een casus dementie en ouderenmishandeling.

Professionals in de zorg
Dialogen rondom Dementie is een initiatief van de vakgroep Geriatrie in VieCuri Medisch Centrum. Het is een informatiebijeenkomst voor professionals in de zorg: klinisch geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, cliënten, mantelzorgers en overige hulpverleners.

Dialogen rondom Dementie vindt plaats op maandag 21 januari  om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Auditorium van VieCuri Medisch Centrum, Tegelseweg 210 in Venlo. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig. 

inloggenbl