We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Voor volwassenen die tijdelijk niet zelfstandig thuis kunnen wonen vanwege het uitvallen of ontbreken van de mantelzorger.
Logeerhuis VerBliefriek Blerick Pagina 1
Lees hier de flyer.
inloggenbl