We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Wat kunt u van ons verwachten?
Mensen die onze dagbehandeling bezoeken worden gestimuleerd om aan de activiteiten deel te nemen die door onze medewerkers en vrijwilligers worden georganiseerd.

Wat bieden wij?
Wij bieden dit aan op een vaste, gestructureerde manier met als doel om verdere achteruitgang tegen te gaan. Met onze zorg en begeleiding kunnen we ook thuiswonende partners en andere mantelzorgers ondersteunen.

Wat houdt behandeling in?
U krijgt als bezoeker op onze dagbehandeling zorg op maat. Naast activiteiten, begeleiding en lichamelijke zorg kunt U ook gebruik maken van onze fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, psycholoog en een specialist ouderengeneeskunde [arts] van de Zorggroep.

Welke activiteiten bieden wij?
Iedere activiteit wordt afgestemd op de wens en/of behoefte van de bezoeker. Enkele voorbeelden:
- wandelingen maken zowel binnen als buiten.
- bewegen op muziek/ouderen gym.
- dagelijks de krant door nemen.
- geheugentrainingen
- spellen/sjoelen
- kienen
- muziek/dansen/zingen
- kaarten/rummicub/bordspellen
- knutselen/schilderen/houtbewerken
- gesprekstof met behulp van dvd’s en boeken
- en het aanbieden van een warme, veilige en gezellige omgeving.
Tevens organiseren wij jaarlijks een gezellige BBQ, 2x per jaar een familie middag, de kerstviering samen met de mantelzorger/partner en muziekmiddagen met een muzikant.
De Stroezelhut, de Labradoedel puppy’s en kinderen van de basisschool de Lings komen ons regelmatig bezoeken. Ook schenken wij extra aandacht aan de feestdagen zoals Carnaval, Pasen, Pinksteren, Kerstmis en de 4 jaar getijden.

Namens het team heten wij U van harte welkom!

Dagbehandeling 1

Dagbehandeling 2
inloggenbl