We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Dialogen rond dementie: wet- en regelgeving bij dementie

Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie Dialogen rond Dementie. Graag nodigen we u uit voor de volgende dialoog op:

Datum: woensdag 14 juni

Tjd: 19.00-20.30 (de zaal is open vanaf 18.30)
Lokatie: Greepzaal, niveau 4 Academisch Ziekenhuis Maastricht

Inleiders deze avond zijn Elvi Lemmens (kwaliteitsmedewerker Gemeente Maastricht), Michiel Hartholt (senior beleidsmedewerker Maastricht), Julie Creemers (casemanager Dementie), Judith Lansink (ketenregisseur Hulp bij dementie in Maastricht Heuvelland) en Claudia Smeets (onderzoeksmedewerker bij Alzheimer Centrum Limburg)

Elvi Lemmens en Michiel Hartholt van de gemeente Maastricht leggen uit wat de bedoeling is van de Wet Maatschappelijke Opvang (Wmo). Hoe kun je je aanmelden. Wat is een keukentafelgesprek? Wat kun je hiervan verwachten en hoe kun je je hier op voorbereiden. Wie kan je hierbij helpen? En wat gebeurt er na het keukentafelgesprek. Julie Creemers en Judith Lansink van Hulp bij dementie geven uitleg over de ZorgVerzekeringWet (Zvw) en de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Voor wie is het bedoeld en hoe vraag je het aan. Tenslotte presenteert Claudia Smeets van het Alzheimer Centrum de Keuzewijzer Dementie. Aan de hand van veel voorkomende vragen biedt de keuzewijzer een overzicht van de hulp, steun, zorg en begeleiding die beschikbaar is voor mensen met dementie en hun naasten in Maastricht, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg.

Hopelijk tot 14 juni!
Namens  Claire Wolfs, Tanja Hameleers en Carla Meesters.
inloggenbl