We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Provinciale Werkplaatsen Dementie en Ouderenzorg
Meer acceptatie en betere voorzieningen


Binnen onze samenleving moeten ouderen kunnen rekenen op goede zorg en aandacht. Meer en betere voorzieningen, meer informatie en acceptatie. De Provinciale Werkplaats Dementie en Ouderenzorg in Limburg heeft daar afgelopen anderhalf jaar stevig de schouders onder gezet. Door te kijken wat er al is aan ouderenvoorzieningen en hoe die bijvoorbeeld ook geschikt te maken zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Omgekeerd kunnen al gedane investeringen in goede dementiezorg worden ingezet voor andere mensen in complexe situaties. Denk aan inloopvoorzieningen in de wijken en dorpen, ontmoetingscentra, studenten die slimme oplossingen bedenken en nog veel meer. Lees nog meer.
inloggenbl