We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Steeds meer gemeenten werken aan hun dementievriendelijkheid. In Roermond is de beweging voor een dementievriendelijke samenleving geïnitieerd door de gemeente Roermond in samenwerking met het Alzheimer Centrum Limburg, Alzheimer Nederland en Hulp bij Dementie Midden-Limburg.
Het startsein voor deze beweging is gegeven tijdens een drukbezochte werkconferentie in september 2015. Vervolgens zijn professionals, ervaringsdeskundigen en betrokken burgers aan de slag gegaan met het uitwerken van de verschillende ideeën in een aantal werkgroepen. Zo is de werkgroep publieksvoorlichting die informatie geeft aan medewerkers in de detailhandel, horeca, woningcorporaties en vervoerders/taxibedrijven.
De werkgroep mantelzorg en dementie wil de positie van mantelzorgers onder de aandacht brengen èn iets betekenen voor de mantelzorgers. De derde werkgroep wonen en verkeer, richt zich op de betekenis van het langer thuis wonen voor de woonsituatie en de openbare ruimte.
Alle inspanningen zijn er op gericht om mensen bewust te maken van het toenemend aantal mensen dat te maken heeft of krijgt met dementie en de rol die zij zelf kunnen vervullen bij (alledaagse) situaties/proble¬men waar mensen met dementie en hun mantelzorgers tegenaan lopen. Kijk voor meer informatie op www.dementievriendelijkroermond.nl of bel projectleider Lei Janssens 06 12 16 17 18
inloggenbl