We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Koude ICT en warme zorg in de thuissituatie

VieCuri Medisch Centrum organiseert twee keer per jaar de bijeenkomst Dialogen rondom Dementie. De volgende dialoog vindt plaats op maandag 18 april. Sprekers deze avond zijn Almie Willems, projectleider Zorg op Afstand en Katja Schütten, projectmedewerker Zorg op Afstand bij De Zorggroep.

Steeds vaker wordt in de (thuis)zorg gebruik gemaakt van digitale technieken. Enerzijds om de zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten, anderzijds om de zorg efficiënter te kunnen inregelen. Ook De Zorggroep zet digitale hulpmiddelen in die het mogelijk maken dat de cliënt zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk in de vertrouwde thuissituatie kan blijven wonen. In een aantal gevallen kan door inzet van deze digitale technieken opname in een verpleeghuis uitgesteld en soms zelfs voorkomen worden. Inzet van digitale middelen leidt tevens tot meer privacy en meer zelfregie. De Zorggroep maakt gebruik van beeldzorg door inzet van een iPad, medicijnen aanreiken via de zogenaamde Medido en Leefstijlmonitoring.

Sprekers
Tijdens de Dialogen rondom Dementie vertellen Almie Willems en Katja Schütten wat deze technieken precies inhouden en wat de ervaringen in de praktijk zijn. Daarnaast beantwoorden zij al uw vragen rond dit onderwerp.

Professionals in de zorg
Dialogen rondom Dementie is een initiatief van de vakgroep Geriatrie in VieCuri Medisch Centrum. Het is een informatiebijeenkomst voor professionals in de zorg: klinisch geriaters, verpleegkundigen, huisartsen, cliënten, mantelzorgers en overige hulpverleners.

Dialogen rondom Dementie vindt plaats op maandag 18 april om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het Auditorium van VieCuri Medisch Centrum, Tegelseweg 210 in Venlo. De entree is gratis en aanmelden is niet nodig.


inloggenbl