We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Beste ketenregisseurs,

2015 zit er voor de helft op, hoe staat het ervoor met de dementiezorg?

2015 is een bewogen jaar in de zorg. Alzheimer Nederland houdt goed in de gaten wat er verandert in de dementiezorg en welke effecten dit heeft op de mensen met dementie en hun naasten.

Dit doen we onder meer door mantelzorgers elk kwartaal een online vragenlijst voor te leggen. Zo monitoren we welke zorg ze ontvangen, of zich daar veranderingen in hebben voorgedaan en wat het effect hiervan is. In maart is de eerste peiling afgerond (zie bijlage voor resultaten). Dit onderzoek onder 896 mantelzorgers maakte duidelijk dat er begin 2015 nog veel bij het oude is gebleven wat betreft de zorg voor mensen met dementie. Echter, als er iets veranderd is, is dit in de meeste gevallen in negatieve zin. De professionele hulp wordt minder en duurder. Dit doet zich vooral voor bij huishoudelijke hulp en dagactiviteiten. Het risico is natuurlijk dat de mantelzorgers (nog meer) belast raken en thuis wonen steeds meer in het gedrang komt. Tevens toont dit eerste onderzoek dat de gemeente lang nog niet alle betrokkenen heeft geïnformeerd en 71% nog geen keukentafelgesprek heeft gehad

Vandaag start de 2e peiling. Bij deze wil ik jullie vragen of jullie de online vragenlijst onder de aandacht willen brengen, door bijvoorbeeld een oproep te plaatsen op jullie website, nieuwsbrief of social media. Het invullen van de vragenlijst kan t/m 5 juli. Hiervoor kunnen jullie de volgende tekst en link gebruiken (of natuurlijk naar eigen inzicht):

2015 zit er voor de helft op, hoe staat het ervoor met de dementiezorg? Bent u mantelzorger? Deel dan uw ervaringen in deze vragenlijst.

Regionale resultaten? Werf leden voor het Alzheimerpanel!

Gezien de hervormingen in de zorg zich vooral op regionaal en zelfs lokaal niveau afspelen, is het natuurlijk interessant om de ervaringen van mantelzorgers op dit niveau te kunnen terugkoppelen. Dat is mogelijk bij voldoende deelnemers per regio (of keten/dementienetwerk) in het alzheimerpanel. Het Alzheimerpanel is een panel met mantelzorgers die wij regelmatig bevragen over van alles wat met dementie te maken heeft; dit jaar dus vooral over de veranderingen in de zorg. Het panel bestaat nu uit al meer dan 1300 mantelzorgers verspreid door het land. Dat is een mooi aantal, maar we hebben er nog heel wat nodig voor regionale resultaten. Bij voldoende respons per regio (minimaal 30) kunnen we eind 2015 regionale uitsplitsingen maken (te vergelijken met Dementiemonitor Mantelzorg). Jullie kunnen ons daarbij helpen door mantelzorgers te werven en folders (zie bijlage als voorbeeld) te verspreiden en de link naar het Alzheimerpanel www.alzheimerpanel.nl. Benieuwd naar het aantal deelnemers in uw regio? Wilt u folders ter verspreiding? Neem dan contact met me op.

Alvast heel erg bedankt voor jullie medewerking!

Met vriendelijke groet,

Wendy Werkman
Medewerker Belangenbehartiging en Zorgvernieuwing

Maak GRATIS kennis met ons magazine Alz... Bestel een proefnummer
3XALZ.ashx
Help Alzheimer overwinnen. Dan hoeft niemand zichzelf te verliezen.
inloggenbl