We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Voor Wie?
Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor zieke familieleden, vrienden of kennissen. Mantelzorg is intensief, zeker als de mantelzorger dit moet combineren met een baan. Vervangende zorg, ook wel respijtzorg genoemd, kan daarbij helpen. Binnen Logeerhuis Kapstok wordt een vorm van respijtzorg aangeboden. De persoon, die zorg nodig heeft is dan te gast in ons logeerhuis, waardoor de mantelzorger even tijd voor zichzelf heeft. Onze gasten zijn thuiswonende volwassenen, die langdurig worden ondersteund door mantelzorgers. Denk daarbij onder andere aan mensen die lijden aan dementie, de ziekte van Parkinson, of aan de gevolgen van een infarct. De mogelijkheden en begrenzingen van het logeren worden met u besproken in een kennismakingsgesprek met onze coördinator.

Welke Hulp?
De zorg, die men thuis krijgt, wordt voortgezet in ons logeerhuis. De mantelzorg wordt overgenomen door onze daarvoor opgeleide vrijwilligers. Eventueel benodigde professionele ondersteuning wordt verleend door thuiszorgorganisaties, en de huisarts zorgt voor de medische begeleiding.

Wat kost het?
De kosten van logies in het respijthuis (volpension) zijn € 65,- per dag. Sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze kosten geheel of gedeeltelijk. U kunt daarvoor navraag doen bij uw zorgverzekeraar.

IntakegesprekOm zowel het verblijf voor onze gast zo aangenaam mogelijk te maken door maatwerk te kunnen geven alsook om de mantelzorger het vertrouwen te geven dat de zorg voor de gast met een gerust hart aan Logeerhuis Kapstok toevertrouwd kan worden, is het plezierig en tegelijkertijd ook nuttig om in een gesprek een aantal vragen samen te beantwoorden.
Behalve dit intakegesprek zullen wij u ook een rondleiding geven door ons Logeerhuis.Op deze manier kunnen we afstemmen of we aan elkaars verwachtingen kunnen voldoen. Omdat we zo zorgvuldig mogelijk te werk willen gaan, kan het soms enkele dagen duren voordat u een definitief antwoord van ons ontvangt.

Behalve voor urgente verzoeken, willen wij het intakegesprek minimaal twee weken voor de logeerdatum houden.
De algemene informatie zal tevens gebruikt worden om de vrijwillige gastheer/vrouw te ondersteunen bij de dagelijkse werkzaamheden.

Meer informatie www.logeerhuiskapstok.nl
inloggenbl