We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Vanaf het moment dat de huisarts (een vermoeden van) dementie constateert, kan u vragen om ondersteuning door een Casemanager Dementie. Hiervoor is geen indicatie nodig. Een casemanager is verbonden aan een (of meerdere) huisartsen en alle huisartsen in Parkstad werken inmiddels samen met een Casemanager Dementie (zie contact welke casemanager aan uw huisarts is verbonden).

De Casemanager Dementie:
• is een vast aanspreekpunt voor mensen met dementie en hun partner/ mantelzorger(s)
• gaat samen met u na wat uw situatie is en waar uw behoeften liggen
• helpt (waar nodig) bij het regelen van een diagnose, een indicatie, zorg of andere ondersteuningsmogelijkheden
• stemt zorg en hulpverlening op elkaar af
• heeft specifieke kennis in het omgaan met dementie en herkent daarmee weerstand of hulpweigering, reacties die bij dementie vaak voorkomen
• kan handvatten bieden hoe u het beste omgaat met uw naaste met dementie
• is naast vaste bezoekmomenten telefonisch en op aanvraag beschikbaar voor hulp, ondersteuning en advies

klik hier voor een overzicht van alle casemanagers in de regio Parkstad.

inloggenbl