We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hulp bij dementie is een samenwerkingsverband van een aantal organisatie in Parkstad. Zij stellen de cliënt met dementie centraal. Hun doel is om de dementiezorg in Parkstad te blijven verbeteren. Hieronder ziet u de partners die samen de keten Hulp bij Dementie vormen:
meander groep 
www.meandergroep.com

MeanderGroep: mensen met aandacht
Zorg met aandacht. Dat is wat de mensen van MeanderGroep Zuid-Limburg geven. Goede zorg leveren met net dat beetje extra. Niet omdat het moet, maar omdat het voor ons heel gewoon is.Bij MeanderGroep Zuid-Limburg kunt u terecht voor vrijwel alle soorten zorg. Wij zijn een brede organisatie, actief in de zogeheten intramurale (verpleeg- en verzorgingshuizen) en extramurale (bij de klant thuis) zorg, paramedische en preventieve dienstverlening, met een totaalpakket van maatschappelijke dienstverlening en services.
sevagram  www.sevagram.nl
Sevagram is een maatschappelijk betrokken zorgorganisatie die uitstekende mensgerichte zorg biedt in de regio's Parkstad en Heuvelland. Sevagram kent 19 zorgcentra, 1 revalidatiecentrum en 1 zorgboerderij. Ook biedt Sevagram mensgerichte zorg en diensten bij cliënten thuis aan, waardoor zij langer en met behulp van hun eigen netwerk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 cicerozorggroep
www.cicerozorggroep.nl

Cicero Zorggroep ondersteunt ouderen en mensen met een beperking om hun leven op een zinvolle en zo zelfstandig mogelijke manier vorm en inhoud te geven. Op deze website treft u informatie aan over de wijze waarop Cicero Zorggroep u van dienst kan zijn.
"Ik voel me thuis bij Cicero", dat is ons motto en dat dragen we ook uit. We hebben een oplossing voor uw zorgvragen. Wanneer u nog thuis woont kunt u bij ons terecht voor bijvoorbeeld dagverzorging of dagbehandeling. Of misschien heeft u al genoeg aan onze welzijnsarrangementen of maaltijdvoorziening.
Als thuis wonen niet meer lukt, kunt u ook bij Cicero Zorggroep terecht in twaalf moderne zorgcentra, waar verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg wordt geboden. Cicero Zorggroep biedt u een totaalpakket aan, van eenvoudige ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg, tot complexe vormen van verpleging en behandeling.
huisartsen 
www.huisartsen-ozl.nl

In oostelijk Zuid-Limburg hebben 132 huisartsen zich verenigd in de zorggroep HuisartsenOZL. Deze zorgorganisatie van, voor en door huisartsen regelt de 24/7-uurs huisartsenzorg voor de inwoners via één centraal loket.

De huisartsenzorg in oostelijk Zuid-Limburg baseert zich op de visie dat de huisartsenzorgOZL vraaggericht en doelmatig is waarbij de regievoering plaatsvindt vanuit één loketfunctie voor de eerstelijns zorg in de wijk. De missie van de huisartsenOZL focust zich op het op een maatschappelijk verantwoorde wijze leveren van eerstelijns gezondheidszorg met een optimaal resultaat voor de klant tegen een marktconforme vergoeding. Een goede kwalitatieve inhoud staat hierbij voorop.
logo-mondriaan 
www.mondriaan.eu

GGz is een vorm van zorg waarmee iedereen, jong en oud, te maken kan krijgen. Mondriaan helpt mensen die door psychische aandoeningen, gedurende korte of langere tijd, belemmerd worden in hun welbevinden en functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen met autisme, iemand met schizofrenie of mensen met een verslaving, fobie of depressie.
Wij helpen onze patiënten met beproefde methoden van zorg en behandeling, toegepast door goed opgeleide gespecialiseerde en toegewijde professionals "Zorg thuis als dat kan, opgenomen als dat echt moet".
We werken met patiënten aan het onder controle krijgen of leren leven met hun aandoening. Hierbij kijken we ook naar de omgeving. Samen met de patiënt en andere organisaties pakken we de problemen aan die door een ziekteperiode veroorzaakt zijn. Ons uitgangspunt hierbij is: thuis als dat kan, opgenomen als dat echt moet.
 AN www.alzheimer-nederland.nl
 logo-parkstad www.parkstad-limburg.nl
 atriumparkstad www.atrium-orbis.nl
 logo-intro-welzijns www.welzijnsgroep.nl
 logo smz park www.mantelzorgparkstad.nl
 lionarons www.lionarons-ggz.nl
 logo-bergweide www.verpleeghuisbergweide.nl
 parcimstenrade www.parcimstenrade.nl
 privazorg www.privazorg.nl
inloggenbl