We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Evenementenhal Venray | 15 november 2018 | 14.00 uur tot 21.00 uur 10november

Meld je nu online aan >
Kosten voor professionals € 150,- incl BTW
Kosten voor mantelzorgers € 85,- incl BTW
header symposium 2018
De dementiemonitor 2018 laat naar verwachting weer een mooie score zien voor Hulp bij Dementie Noord-Limburg. De kwaliteit is goed en klanten zijn tevreden. Daar zijn we trots op en dat willen we ook uitstralen. Een mooi podium daarvoor is het symposium Het andere gezicht van dementie dat wij rondom ons 10-jarig bestaan organiseren.

Mede mogelijk gemaakt door
 vilans logo  logo Venray HBD 10jaar 

Programma 

Het symposium krijgt een landelijke uitstraling.
We verwachten ook gasten uit de EURegio.

14.00 – 14.45 uur: Inloop
14.45 – 14.50 uur: Opening dagvoorzitter Frans Pollux.
14:50 - 15:30 uur: Lezing door Oliver Constant, Experisecentrum Dementie Vlaanderen
15:30 - 15:45 uur: Dementiezorg voor elkaar. Inleider: Tara Koenders, Senior Adviseur Vilans

16.00 – 16.45 uur: Ronde 1 > Keuze uit 3 workshops
17.00 – 17.45 uur: Ronde 2 > Keuze uit 3 workshops
17.45 – 18.45 uur: PAUZE  Waarin een warm buffet wordt geserveerd
18.45 – 19.30 uur: Ronde 3 > Keuze uit 3 workshops

19.45 – 20.15 uur: Irma Wijsman, documentaire maakster en echtgenote van Michel van Dousselaere, 'Acteur verliest zijn woorden'.

De uitreiking van de René Smeets Prijs
Op 25 juni 2009 is door de stuurgroep Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg de René Smeets-prijs in het leven geroepen. Een prijs die wordt toegekend aan initiatieven/ projecten die in de twee jaar voorafgaand aan de uitreiking zijn genomen of gestart. De initiatieven/ projecten voldoen aan de volgende criteria:
• hebben betrekking op zorg en/ of diensten aan mensen met dementie en/ of hun mantelzorgers;
• hebben betrekking op samenwerking/ ketenzorg tussen minimaal drie organisaties.
René Smeets heeft deze prijs ontvangen voor zijn inzet m.b.t. het tot stand komen van ketenzorg voor mensen met dementie in onze regio. Harry Schraven heeft deze prijs eveneens ontvangen. Hij is voormalig huisarts in Venray en heel nauw betrokken bij de totstandkoming van de diagnose expertisecentrum en de samenwerking met de huisartsen.
Tijdens het symposium 'Het andere gezicht van dementie', wordt de prijs voor de derde keer uitgereikt.

20.30 uur: afsluiting

16.00 – 17.30 uur: Invitational Conference 


Toelichting Workshops Symposium “Het andere gezicht van dementie.”

Het symposium krijgt als titel: “Het andere gezicht van dementie.” Het benadrukt niet de ziekte maar juist de mogelijkheden/talenten die mensen met dementie hebben. Dit thema ligt dicht tegen de doelen van het sociaal domein.

Er komen drie workshoprondes. Iedere ronde heeft drie workshops waar uit gekozen kan worden. Iedere ronde heeft een eigen insteek:
1. MET mensen met dementie (Ervaren)
2. VOOR mensen met dementie (Reflecteren)
3. OVER mensen met dementie (Opnemen)

VOOR: (ervaren)

1. Bedrijfsleven Venray > Hoe mantelzorgvriendelijk is uw organisatie?
“Werk en mantelzorg” Te gek? en Te gek!

2. Onvergetelijk Museum (Limburgs museum) > Beleef een rondleiding (en wat dit doet) voor- en met mensen met dementie en diens naasten
Samen erop uit;
Samen op ander gedachten komen;
Samen “op verhaal komen” aan de hand van (on)gewone voorwerpen;
Dat betekent deelname aan “Onvergetelijk Limburgs Museum”.

3. Bibliotheek Venray en Venlo > Laten zien welke bijdrage zij leveren aan een andere kijk op dementie waarbij mensen centraal staan
In Geheugenhuis ‘Voor ik het vergeet’ in de Bibliotheek Venlo en in de Dementheek van de Bibliotheek Venray is iedereen welkom die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. Voor advies en ondersteuning, een luisterend oor, voor informatie en om ervaringen te delen. Zo leveren we samen een bijdrage aan een andere kijk op dementie waarbij de mensen centraal staan.

MET: (Reflecteren) i.s.m. mensen met dementie

4. KOPgroep > De meerwaarde van deelname aan de KOPgroep .Op een positieve wijze de invloed van dementie beïnvloeden.
'Het gevoel van: Ik heb het niet alleen, ik mag zijn zoals ik ben, erkenning'.
Bewust worden van de klachten en effecten van dementie en leren hoe hier mee om te gaan. Het bespreekbaar durven maken met naasten omdat je het ook bespreekbaar kunt maken met lotgenoten. Het bevorderen van zelfvertrouwen, zien en horen dat je, naast de dementie die je hebt, gewoon een persoon bent met talenten, dingen die jij kunt.
Dat is de meerwaarde van deelname aan de Kopgroep.

5. Walking Footbal VVV door Ger van Rosmalen voormalig trainer van VVV/ Dagbehandeling jonge mensen met dementie
Het bevorderen van zelfvertrouwen, zien en horen dat je, naast de dementie die je hebt, gewoon een persoon bent met talenten, dingen die jij kunt. Ervaar het effect van walking football. Met Walking Football krijgen mensen met dementie weer de kans om een balletje te trappen.

6. Danssalons Venray – Venlo – Vriendschap Beringen > Muziek en dans verbindt ongeacht je leeftijd- en of ziekte. Ervaar dit!
Dansen brengt herinneringen naar boven waarbij mensen met dementie en zijn naaste zich prettig en veilig voelen. Men gaat spontaan bewegen op de muziek, eventueel meezingen. Samen dansen doet even vergeten wat je beide mist. Dansen zorgt voor vrijheid!

OVER: (Opnemen)

7. Palliatief Netwerk Noord-Limburg > Het belang en de voordelen van het tijdig starten met het gesprek over de komende jaren en het levenseinde
Praten over de invulling van de jaren na de diagnose dementie en het levenseinde is vaak een taboe. De onzekerheid over de progressie van de
dementie maakt betrokkenen huiverig om te starten met het gesprek:
“alle betrokkenen schuiven het gesprek liever voor zich uit”. We gaan in op het belang en de voordelen van het tijdig starten met het gesprek

8. Gemeenten Venlo, Beesel en Venray > Belang van Dementievriendelijke gemeenschappen
Mensen met dementie willen zo lang mogelijk als volwaardige burgers blijven meedoen in de samenleving, maar dat is niet altijd makkelijk. De samenleving heeft hier een belangrijke rol in. Wat en hoe moeten we doen?

9. Projectgroep Klantvriendelijk Venray
‘Onbegrepen gedrag wordt begrepen in Venray. Pilot klantvriendelijk Venray voor personen met verward of onbegrepen gedrag’.

Dementievriendelijke gemeente, hoe pak je dat aan?
Een gemeente kan het predikaat dementievriendelijk verwerven maar wat moet je daar als gemeente voor doen? Dit vraagt niet alleen inzet vanuit de ambtelijke organisatie maar ook vanuit de samenleving. De aanpak, de samenwerking en de gevolgen worden in deze workshop met u gedeeld.
inloggenbl