We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Uitnodiging leef
Diagnose dementie. En nu? Dementie is een onomkeerbaar proces. Dementie haalt het leven en de toekomst overhoop.
Maar... ook met dementie gaat het leven door. Eigenlijk wordt het nog belangrijker om zoveel mogelijk uit het leven te halen.

Tijdens het symposium Leef! met dementie, op vrijdag 13 november in het Amrath Hotel in Born, laten we zien wat er allemaal nog wel kan na de diagnose dementie.
Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van ketenzorg Hulp bij Dementie in de Westelijke Mijnstreek.
Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Wat zijn dementievrienden? Wat kunnen de casemanagers Hulp bij Dementie betekenen? Wat hebben zorgverzekeraars te bieden? Wat voor oplossingen hebben mensen met dementie en hun mantelzorgers bedacht voor hun situatie? Wie kan daarbij helpen?
Deze vragen komen in de ochtend aan bod. Voorafgegaan door scènes uit het stuk 'Vergeten en verzonken' van het Setheater.

Na de lunch is er een keuzeprogramma:
1 De veranderende rol van casemanager Grietje Quanjel in de gemeente Schinnen.
2 Leven tot de laatste dag en dan sterven op je eigen manier (STEM).
3 Hoe belevingsgerichte zorg kan helpen bij het omgaan met probleemgedrag, met de Snoezelexpres van Zuyderland.

Symposium Leef!
met dementie
13 november 2015
10.00 – 17.00 uur
Amrath Hotel Born
www.hulpbijdementie.nl

Tijdens de lunch en het middagprogramma laten de deelnemers aan de Leef!markt allerlei mogelijkheden zien, om het leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers plezieriger te maken.
Het symposium is bedoeld voor mantelzorgers en professionals. Voor iedereen die in haar of zijn dagelijks leven en/of werk te maken heeft met mensen met dementie.
De deelnamekosten bedragen €25,- voor mantelzorgers en € 40,- voor professionals, incl. koffie/thee, lunch, hapje/drankje na afloop.

Aanmelden


Programma
09.30 u Ontvangst met koffie/thee

10.00 u 'Vergeten en verzonken'
door Setheater

10.20 u Welkom
door Kina Koster, voorzitter stuurgroep Hulp bij Dementie.

10.30 u Hulp bij Dementie vijf jaar
verder Stand van zaken, ontwikkelingen, introductie project Dementievrienden, door Julie Meerveld Alzheimer Nederland.

11.00 u Hulp bij Dementie over vijf jaar
Wat hebben mensen in de praktijk nodig? Gesprek met casemanager, cliënt en mantelzorger.

11.25 u Zorgverzekeraars, smeerolie in de keten? De rol en de toegevoegde waarde van de zorgverzekeraars met vertegenwoordigers van VGZ en CZ.

12.00 u Leef! met dementie Praktijkvoorbeelden dichtbij huis

12.30 u lunch en start Leef!markt

13.45 u 'Ik heb een droom' door Setheater

14.15 u Keuzeprogramma ronde 1
Programma 1 Veranderende rol van de casemanager. Met casemanager Grietje Quanjel, actief in de gemeente Schinnen. Met mensen uit de praktijk, vertegenwoordigers van de gemeente Schinnen en praktijkvoorbeelden.
Programma 2 Leven tot de laatste dag. En uiteindelijke sterven op je eigen manier (STEM). Met o.a. Ans Janssen van STEM.
Programma 3 Belevingsgerichte zorg. Mogelijkheden bij het omgaan met probleemgedrag vanuit de Snoezelexpres van Zuyderland
15.00 u Keuzeprogramma ronde 2
15.45 u Keuzeprogramma ronde 3
16.15 u Informeel samenzijn met hapje en drankje
17.00 u einde

Tijdens de lunch en rondom de drie rondes van het keuzeprogramma kunt u de Leef!markt bezoeken.

inloggenbl